Het begroten kan sneller

en accurater

 

Met AXI Budgeting bieden wij u een snel inzetbaar alternatief voor de klassieke, arbeidsintensieve MS Excel aanpak. De oplossing is speciaal ontwikkeld voor de zorgsector.

50 %

Inkorting doorlooptijd begroting

bespaart tijd en geld

 

75 %

Minder foutkans voorkomt

financiële verrassingen

 

"We kozen voor de begrotingsoplossing van AXI omdat hun medewerkers kennis hebben

van het vakgebied binnen de zorgsector."

 

Leon Vooght, concern controller bij Stichting Elisabeth

MEER INFO

De totaalaanpak van AXI Budgeting


De zorgspecifieke begrotingsoplossing AXI Budgeting biedt een optimale ondersteuning aan alle actoren in het begrotingsproces: zelfsturende teams, zorgmanagers, afdeling Planning & Control, business controllers en leden Raad van Bestuur.

Een uniforme werkwijze voor alle actoren in het begrotingsproces

Een uitgebreide set hulpmiddelen om het volledige begrotingsproces te beheren, te faciliteren, te sturen en te kaderen

Automatische begeleiding van zelfsturende teams bij de opstelling van deelbegrotingen

Flexibele inrichtingsmogelijkheden met betrekking tot financieringsstromen (o.a. AWBZ, Zvw en Wmo), zorgproducten (o.a. dbc’s, dbbc’s en zzp’s) en formatie (cao’s, fwg schalen, tredes)

Ondersteuning van speciale begrotingswensen zoals kaderstelling, doorbelastingen, seizoenspatronen, scenario’s, kostenbudget en resourceplanning

Gebruik van meerdere budgetversies en scenario’s in functie van veranderende structuren en inhoud (zoals meerdere tarieven, organisatiestructuren, nieuwe zorgproducten en nieuwe doorbelastingen)

Opladen, controle en aanpassen van data uit financiële software, hrm toepassingen, zorg- en productiesoftware

Eén gecontroleerde omgeving: van brondata, begrotingsversies en scenario’s tot en met vastgelegde begrotingen en rapportages

Uitgebreide rapportage: online opvragingen, vaste budgetrapportages, flexibele budgetanalyses en scenario vergelijkingen; inclusief terugkoppeling naar bronsysteem of datawarehouse

Strategische keuzes vanuit helder inzicht

Met AXI Budgeting verkrijgen

bestuurders helder inzicht in de financiële flexibiliteit en weerbaarheid van hun zorginstelling

"Na een kort voortraject konden wij ons in de standaard functionaliteit van de AXI begrotingsoplossing goed vinden. Dit heeft geresulteerd in een korte implementatie zonder uitloop in tijd en kosten."

 

Stefan de Kort, directeur finance & control bij GGZ Oost Brabant

MEER INFO

 

OPLOSSINGEN VOOR DE ZORG

 

De AXI oplossingen worden specifiek ontwikkeld voor de zorgsector in Nederland en België. Hierbij spelen onze klanten een actieve rol. De gebruikersgroepen hebben directe invloed op de roadmap en de inhoud van nieuwe software releases.