Het purchase-to-pay proces wordt gestroomlijnd

 

Met de inkoopsoftware AXI Purchase Order Management integreert en optimaliseert u de verschillende fasen van het P2P proces. Centraal verkrijgt u inzicht in de totale inkoopspend.

"We werken gedecideerd toe naar een besparingsdoelstelling van 25 miljoen euro in vier jaar op een jaarlijkse spend

van 45 miljoen euro."

 

Inkoopmanager Jeroen van den Bergh - Lunet Zorg

Goed samenwerken doet besparen


De AXI oplossing faciliteert inkoopsamenwerking binnen instellingen met meerdere afdelingen en met andere zorginstellingen. Hiertoe kunnen zorgmedewerkers, budgethouders, inkopers, contractbeheerders, financiële medewerkers en business controllers gebruik maken van de modernste hulpmiddelen.

Flexibel in te richten workflows voor het plaatsen en het authoriseren van bestelaanvragen, inclusief proactieve budgetcontrole

e-Catalogi en directe toegang tot webwinkels via het gebruik van een PunchOut interface

Automatische besteladviezen, rekening houdend met de voorraadsituatie en de aflevermomenten van leveranciers

e-Ordering via elektronische uitwisseling van artikelberichten, orderberichten en factuurberichten

Tracking & tracing van goederen, bestellingen en leveringen

Uitgebreid voorraadbeheer, beheer van loten en vervaldata, balie uitgiftes en facturatie

Op peil houden van afdelingsvoorraden volgens het two bin systeem en het topping up principe

Geïntegreerd contractbeheer en  leveranciersmanagement

Uitgebreide audit trails en three-way matching

Alle bestelaanvragen snel afgehandeld

Beoordelaars gebruiken een self-service oplossing ondersteund met workflows. Verhelderend is het zicht op de snelheid waarmee bestelaanvragen worden beoordeeld, het aantal beoordeelde aanvragen door de budgethouder en de eventuele redenen van afkeuren.

Inkoopsamenwerking in de praktijk

 

Coöperatie A59 is een samenwerkingsverband van vijf Brabantse GGZ instellingen: GGZ Breburg, GGZ Oost Babant, Reinier van Arkel, GGZ WNB en de Viersprong. Via inkoopsamenwerking met inzet van de AXI inkoopsoftware realiseert A59 stevige besparingen op de gezamenlijke inkoopuitgaven en de administratieve kosten. Eind 2015 konden volgende resultaten worden voorgelegd aan de Raden van Bestuur.

40%

minder FTE's

25%

reductie in

administratieve

kosten

55%

toename spend

onder contract

1,2 mio

inkoopresultaat

MEER INFO

Heldere monitoring van de bestellingen

De AXI inkoopsoftware geeft direct inzicht in het aantal openstaande bestellingen per leverancier en per periode. Vanuit de grafiek kan direct worden ingezoomd op de openstaande bestellingen bij de betreffende leverancier.

 

OPLOSSINGEN VOOR DE ZORG

 

De AXI oplossingen worden specifiek ontwikkeld voor de zorgsector in Nederland en België. Hierbij spelen onze klanten een actieve rol. De gebruikersgroepen hebben directe invloed op de roadmap en de inhoud van nieuwe software releases.