Iedereen kan rapporteren

 

We maken het rapporteren gemakkelijk. AXI Web Reporting is het instrument voor business users die te maken hebben met dagelijkse business beslissingen. Continue procesmonitoring geeft inzicht in end-to-end processen.

Ad-hoc rapportage in 1-2-3


Met de intuïtieve AXI Web Reporting tool kan iedereen aan de slag, zelfs zonder kennis van de AXI software. Een webbrowser op pc of mobiel volstaat. Binnen enkele seconden worden de juiste AXI gegevens opgehaald en als datasets ter beschikking gesteld van de eindgebruikers.

Per informatiegebied (bijvoorbeeld begroting, financieel, P2P) reikt de tool rapportage templates aan. Deze templates zijn ontwikkeld op basis van best practices.

Om een rapport samen te stellen, beschikt de gebruiker over handige hulpmiddelen zoals: zoeken op gegevens, kolommen filteren, aantal rijen instellen, data groeperen, berekende velden en grafieken toevoegen, conditionele formattering en aggregaties

Rapporten kunnen voor persoonlijk of gedeeld gebruik worden bewaard, geëxporteerd in html of csv formaat, opgeladen in een rekenblad of verstuurd via e-mail.

De vinger aan de pols

 

Digitalisering van financiële- en inkoopprocessen gaan hand in hand met het meten van de doelmatigheid ervan. Via continue procesmonitoring biedt AXI inzicht in de werking van de digitale processen. Dit inzicht kan leiden tot een verbetering van de efficiëntie en de effectiviteit, een betere beheersing van risico’s, financiële besparingen, een reductie van werkkapitaal en een betere cliëntenservice. Best practices in de zorg worden aangereikt om efficiëntieverbeteringen te realiseren.

 

OPLOSSINGEN VOOR DE ZORG

 

De AXI oplossingen worden specifiek ontwikkeld voor de zorgsector in Nederland en België. Hierbij spelen onze klanten een actieve rol. De gebruikersgroepen hebben directe invloed op de roadmap en de inhoud van nieuwe software releases.